Symposium om bisygdomme.

ErhvervsBiavlerne afholder symposium om biernes sygdomme den 25-26. november 2017 på Fjeldsted Skovkro.

 

Symposiet sætter fokus på biernes sygdomme og trivsel med særligt fokus på varroamiden og bekæmpelsesstrategier. Kom og hør spændende oplæg fra blandt andet Preben Kristiansen og Per Kryger.

 

Symposiet er en del af  ErhvervsBiavlernes projekt ”Udvikling af erhvervsbiavl med faglige symposier og ekskursioner” og Danmarks Nationale Biavlsprogram 2017-2019.

 

Omkostningerne inkl. overnatning ved symposiet dækkes af projektmidler. Drikkevare til frokost og aftensmad er for egen regning.

Alle med interesse i erhvervsbiavl er - uanset foreningstilhørsforhold - velkomne til at deltage i symposiet. 

 

Tilmelding på tlf.: 24 82 96 01 eller på cwh(a)business.tele.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Carsten Wolff Hansen

Projektleder for ErhvervsBiavlerne.

Aktiviteter EB 2017-2018

I vinteren 2017-2018 gennemføres med støtte fra det nationale biavlsprogram tre symposier og en ekskursion til Sverige. Omkostningerne dækkes af projektmidler. Dog betaler deltagerne selv for drikkevarerne i forbindelse med frokosten.

 

Tilmelding til symposium og ekskursion sker ved at sende en mail til Carsten på cwh(a)business.tele.dk

 

Symposie om regnskabsforståelse for erhvervsbiavlere den 28. oktober 2017

På symposiet kan du lære om økonomi på en anderledes, sjov og motiverende måde - og blive bedre klædt på til dialog med banken, så dit regnskab bliver et godt hjælpeværktøj for dine beslutninger og prioriteringer. Det er Michael Bone fra Bonanza, som står for gennemførelsen af sympoiset.

 

Symposie om biernes sygdomme den 25-26 november 2017

På symposiet, som strækker sig over to dage sætter vi fokus på biernes sygdomme i samarbejde med konsulent Preben Kristiansen. Planlægningen af dette symposie er i gang og gode ideer til indhold og oplægsholdere modtages gerne. Flere informationer følger.

 

Symposium om driftledelse i erhvervsbiavlen den 27. januar 2018

På symposiet sættes der fokus på driftledelse i større biavlsbedrifter. Det tages udgangspunkt i oplæg fra bla. Kurt Holbæk og Mathias Hvam, paneldiskussion mv. Planlægningen af dette symposie er i gang og gode ideer til indhold og oplægsholdere modtages gerne. Flere informationer følger.

 

Ekskursion til Sverige den 21-25 marts 2018 - sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til ErhvervsBiavlerne, til vores arbejde for at forbedre rammevilkårene for erhvervsbiavlen - eller hvis du ønsker at blive medlem af foreningen, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Lars Egelunn på 40 62 52 19.